Veiligheid van je Speurders.nl account

Speurders.nl hecht veel waarde aan de veiligheid van de gegevens van onze adverteerders. Mocht het zo zijn dat je vermoedt dat anderen ongeoorloofd toegang hebben tot je account of gegevens op Speurders.nl, dan raden wij je aan je wachtwoord te wijzigen via https://www.speurders.nl/my_profile

Mocht je daarnaast aanwijzingen hebben dat handelingen zijn gepleegd onder/via je account of je naam, dan adviseren wij je dit bij onze servicedesk kenbaar te maken via https://speurders.zendesk.com/anonymous_requests/new zodat nodige maatregelen getroffen kunnen worden om misbruik van je account of gegevens zoveel mogelijk te minimaliseren. Beschik je over gegevens waarmee je kunt aantonen dat er een misdrijf is gepleegd met je gegevens, dan adviseren wij hier altijd aangifte van te doen bij de Politie via http://www.politie.nl/aangifte .

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.